Khánh Hòa

Tên hiệu Thuốc Địa chỉ Số điện thoại dược sĩ đứng quầy
Big Family Đối diện trường tiểu học Phước Đồng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0706166018