Sóc Sơn

Tên hiệu Thuốc Địa chỉ Số điện thoại dược sĩ đứng quầy
Big Family Lai Cách, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội 0919581991
Big Family Ngã tư rừng cơm, thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 0982280566 – 0969157895