Thái Bình

Tên hiệu Thuốc Địa chỉ Số điện thoại dược sĩ đứng quầy
Big Family Thôn Nam Doanh, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 0829829962
Big Family Vò Hối thôn Hưng Đạo, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 0974086409
Big Family Thôn Hợp Long, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 0964964169
Big Family Thôn Lương Ngọc, xã Tiến Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 0818279740
Big Family Thôn Đông, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 0866636228
Big Family Xóm 3, thôn Tô hồ, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 0986678928